Директива о ближем уређењу спровођења поступака набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује у Управи за спречавање прања новца

01 јул 2020