Често постављана питања везана за FATCA пропис

18 мај 2021

Обавештавамо финансијске институције да погледају интернет страницу Службе интерних прихода SAD (IRS), на коме се налазе често постављана питања (FAQ) везано за FATCA пропис, начин извештавања и друга питања која су од значаја за правилно достављање података. Линк је https://www.irs.gov/businesses/corporations/frequently-asked-questions-faqs-fatca-compliance-legal#reporting