Обавештење о закљученом уговору за ЦЈН 13/2017, партија 21

14 август 2018

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку мале вредности добара, ЦЈН 13/2017, партија 21 (набавка рачунарске опреме и штампача)