Листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција

03 новембар 2010

Управа за спречавање прања новца је израдила листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма, као и показатеље (индикаторе) за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма (у даљем тексту: индикатори), за следеће категорије обвезника из Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма:

- Адвокате и адвокатска ортачка друштва;
- Лица која пружају рачуноводствене услуге;
- Лица која се баве пружањем услуга преноса новца;
- Лица која се баве форфетинг пословима;
- Лица која се баве поштанским саобраћајем;
- Лица која се баве пружањем услуга пореског саветовања;
- Лица која се баве пружањем услуга јемства;
- Приређиваче игара на срећу које се организују путем интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза;
- Предузећа за ревизију и овлашћене ревизоре.
Наведени обвезници су, у складу са чланом 23. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, дужни да индикаторе који су саставни део ове директиве уврсте у листу индикатора коју израђују у складу са чланом 50. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Листе индикатора можете преузети овде.