Извод из Нацрта закона о изменама и допунама закона о СПН/ФТ

08 јун 2015

Овде можете погледати извод из Нацрта закона о изменама и допунама  Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма који се односи на обавезе пружалаца платних услуга да прикупљају одређене податаке о платиоцу и примаоцу електронских трансфера. Молимо вас да примедбе и сугестије доставите на имејл адресу misljenje@apml.org.rs или mmilanovic@apml.org.rs најкасније до понедељка, 15. јуна 2015. године.