Информатор о раду

Органи државне управе, па самим тим и Управа за спречавање прања новца, дужни су израде и редовно ажурирају информатор о раду. Та обавеза прописана је чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а информатор се израђује и објављује у складу са Упутством за објављивање информатора о раду државног органа.

 

 

 

Може вас занимати и:

 

Упутство за објављивање информатора о раду државног органа

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја