Усвојен акциони план за спровођење стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024

22 март 2022

 

На седници Владе Републике Србије одржаној дана 17. марта 2022. године усвојен је Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период од 2022-2024. године.