Семинар о спречавању финансирања тероризма

04 новембар 2010

Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС), Управа за спречавање прања новца и Удружење банака Србије организовали су 3.11.2010. године семинар о спречавању финансирања тероризма за финансијске институције.

Предавач, господин Jeffrey Breinholt, адвокат Министарства правде Сједињених Америчких Држава с вишегодишњим искуством заменика шефа Одељења за борбу против тероризма САД и коодинатора радне групе за финансирање тероризма говорио је о најбољим искуствима у процесуирању финансирања тероризма. Учесници семинара - представници свих банака, агената Westernunion и ЈП ППТ Србија- имали су прилике да по први пут у Србији чују примере из праксе, типологију у вези са финансирањем тероризма у оквиру једног изворног предавања које господин Breinholt, као један од водећих стручњака у области борбе против тероризма и финансирања тероризма, држи запосленима у америчким банкама и по банкама у свету.

Семинар је имао за циљ да се, у тренутку када се у Србији објављује Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма, и кроз овај вид едукације помогне обвезницима по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма у извршавању њихових обавеза откривања и пријављивања сумњивих трансакција те да се на овај начин подрже власти у нашој земљи у борби против тероризма.
Учешће на семинару имали су и директор Управе за спречавање прања новца, г. Александар Вујичић, саветник за економску транспарентност Мисије ОЕБС у Србији г. Mato Meyer и директор Одељења за контролу платног промета и мењачких послова Народне банке Србије, г-ђа Силвија Дуванчић-Гујаничић.