Представљене Типологије прања новца и Типологије финансирања тероризма

07 октобар 2019

Суботица, 27. септембар 2019.

У Суботици је Управа за спречавање прања новца представила Типологије прања новца и Типологије финансирања тероризма обвезницима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма

Управа за Спречавање прања новца, у сарадњи са Привредном комором Србије, организовала је још једну у низу обука намењену свим обвезницима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Представници банака, овлашћених мењача, брокерско-дилерских друштава, платних институција, посредника у закупу и промету непокретности, рачуновођа, ревизорски друштава, јавних бележника и адвоката из Новог Сада, Суботице, Кикинде и Сомбора, имали су прилике да се  упознају са Типологијама за кривична дела виског степена претње за прање новца, о чему је говорио Миљко Радисављевић (Републичко јавно тужилаштво), и секторским типологијама (финансијски и нефинансијски сектор, рачуновође, адвокати) о којима су говорили Јелена Пантелић (Управа за спречавање прања новца), Александра Медан (Народна банка Србије) и Горан Купрешанин (Комисија за хартије од вредности), који су учесницима обуке помогли у лакшем препознавању активности које указују на прање новца и сумњиве извештаје.

Обука је организована у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, а пројекат спроводи конзорцијум који предводи КПМГ.