Одлука о додели уговора за ЈНМВ 1.1.7/2018

03 септембар 2018

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, број ЈНМВ 1.1.7/2018 - набввка лиценци, продужење гаранције за два система за складиштење података EMC VNX 5300 без HDD Retention полисе