Обавештење везано за ФАТЦА пропис

12 мај 2021

Управа за спречавање прања новца је надлежни орган Републике Србије за извршавање обавеза предвиђених Споразумом између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТЦА прописа (у даљем тексту: ФАТКА Споразум).

Почетак званичног извештавања ка надлежном органу САД - Служби интерних прихода (ИРС), према ФАТКА Споразуму требало је да почне у септембру 2020. године. Међутим, Управа је на иницијативу финансијског сектора који се показао неспремним за почетак извештавања, као и због пандемије изазване вирусом ЦОВИД-19, већ два пута одложила почетак званичног извештавања ка ИРС-у.

Овим путем вас обавештавамо да ће почетак званичног извештавања ка ИРС-у почети у септембру 2021. године.

С тим у вези, Управа је развила техничку апликацију која ће омогућити достављање података ИРС у складу са ФАТКА Споразумом и Аранжманом потписаним између Управе за спречавање прања новца и ИРС у марту 2020. године.

Потребно је да све финансијске институције које су задужене за достављање потребних података изврше пробу наведене апликације како би благовремено биле припремљене за званично тестирање које је планирано за прву недељу јуна 2021. године. Пробу наведене апликације потребно је извршити најкасније до 31. маја 2021. године и доставити све потребне податке у складу са Споразумом почевши од 2014. године закључно са крајем 2020. године.

Наглашавамо да подаци који се у том случају буду достављали морају бити потпуни и тачни јер ће исти бити предмет размене приликом званичног тестирања предвиђеног за почетак јуна 2021. године.
Нагласак на потпуности и тачности података који су буду достављали почетком јуна 2021. године је од изузетног значаја јер ће исти бити званично достављени у септембру 2021. године ИРС-у. Период након званичног тестирања (јун) до почетка званичног извештавања ИРС-а (септембар) ће бити искоришћен само ради евентуалних ажурирања података у смислу допуна и отклањања еветуалних грешака.

Подсећамо вас да је извршавање обавеза предвиђених ФАТКА Споразумом од изузетне важности, пре свега због строгих санкција за финансијске институције у односу на које ИРС утврди да је дошло до значајне неусаглашености, односно до значајног непоштовања обавеза прибављања и размене потребних података.

Молимо финансијске институције да у што краћем року контактирају надлежне службенике Управе на бројеве телефона 011/735 90 64 и 011/735 90 65 како би се упознали са техничким аспектима апликације и правилно извршили тестирање.