Како утврдити и евидентирати стварног власника - саветовање у Привредној комори Србије, 26.3.2019. године

21 март 2019

Са циљем обезбеђивања јединствене примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и унапређивања оперативних знања представника финансијског и нефинансијског сектора, Привредна комора Србије, Удружење за банкарство, осигурање и друге финансијске институције, у сарадњи са Министарством финансија - Управом за спречавање прања новца, организује саветовање на тему: Смернице за утврђивање стварног власника и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централној евиденцији.

Саветовање за обвезнике Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма биће организовано у уторак  26. марта 2019. године, у просторијама  Привредне коморе Србије (Ресавска 13-15, Сала I у приземљу), са почетком у 09:00 часова.

Оваj скуп се организује у оквиру Пројекта  „Унапређење квалитета и ефикасности извештавања о сумњивим трансакцијама и кључних функција Управе за спречавање прања новца“,  који финансира Европска унија. Корисник пројекта је  Министарство финансија – Управа за спречавање прања новца, a пројекат спроводи конзорцијум предвођен КПМГ- ом.  

Смернице за утврђивање стварног власника и смернице за евидентирање стварног власника регистрованог субјекта у централној евиденцији донео је Директор Управе за спречавање прања новца почетком јануара ове године.

Ове Смернице намењене су обвезницима и њима се дају упутства за утврђивање и проверу идентитета стварног власника странке у циљу јединствене примене одредаба које се односе на стварног власника. Смерницама се даје и приказ одредаба Закона о централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС“, бр. 41/18), којима је, између осталог, регулисана обавеза одређивања стварног власника Регистрованог субјекта и евидентирања истог у Централну евиденцију стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији.

У току процене ризика закључено је да је потребно да постоје јединствене смернице које ће представљати упутство за обвезника, на који начин  да приступи решавању једне од најтежих обавеза према Закону, као и да укаже обвезнику на неке спорне ситуације из праксе и начин решавања када се ради о прикупљању документације и одређивању стварног власника, а нарочито имајући у виду лица код којих постоје комплексне власничке структуре.