Измена Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга број ЈНМВ 1.2.8/1/2018

27 јул 2018

Услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервација хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству.