APML logo
Српски Srpski English
Početna > Budžet

Budžet
Datoteke za preuzimanje

Odluka o usvajanju pete izmene i dopune Finansijskog plana za 2019. godinu 1909KB.pdf
Odluka o usvajanju šeste izmene i dopune Finansijskog plana1531KB.pdf
Odluka o usvajanju četvrte izmene i dopune Finansijskog plana Uprave za 2019. godinu968KB.pdf
Treća izmena Finansijskog plana Uprave za sprečavanje pranja novca1316KB.pdf
Prečišćen tekst Finansijskog plana Uprave za 2019. godinu sa drugom izmenom1084KB.pdf
Prva promena finansijskog plana za 2019.1727KB.doc
Treća izmena finansijskog plana za 2018. godinu3141KB.pdf
Druga izmena finansijskog plana za 2018. godinu2713KB.pdf
Izvršenje budžeta za period januar-mart 2018. godine33KB.xls
Izveštaj o izvršenju budžeta za period 1.1-31.8.2017.58KB.xls
Izveštaj o izvršenju budžeta za period 1.1 - 30.6.2017. godine3799KB.pdf
Izveštaj o izvršenju budžeta 1.1-31.3.2017. godine742KB.doc
Izvršenje budžeta za mart 2017. godine50KB.xls
Prva izmena finansijskog plana za 2017. godinu1644KB.pdf
Finansijski plan za 2017. godinu1543KB.pdf
Izvršenje budžeta za januar 2017. godine56KB.xls
Izvršenje budžeta za decembar 201620KBxlsb
Izvršenje budžeta za novembar 201658KB.xls
Izvršenje budžeta za oktobar 2016. godine58KB.xls
Izveštaj o izvršenju budžeta za mesec septembar 2016. godine58KB.xls
Izvršenje budžeta za avgust 2016. godine49KB.xls
Izvršenje budžeta za juli 2016. godine49KB.xls
IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA u periodu 1.1.2016 - 30.6.2016.659KB.doc
Izvršenje budžeta u toku 2016. godine53KB.xls
Izvršenje budžeta za maj 2016. godine53KB.xls
Izvršenje budžeta za april 2016. godine53KB.xls
Izvršenje budžeta januar mart 2016. godine655KB.doc
Finansijski plan za 2016. godinu5344KB.pdf
Bilans stanja na dan 31. decembra 2015. godine499KB.doc
Završni račun januar 2015 XII obrazac661KB.doc
Izvršenje budžeta za februar 2016. godine54KB.xls
Izvršenje budžeta za januar 2016. godine59KB.xls
Realizacija budžeta u toku 2015. godine47KB.xls
Izvršenje budžeta za period januar - septembar 2015. godine49KB.xls
Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-jun 2015. godine21KBxlsx
Obrazac br. 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-jun 2014. godine703KB.doc
Obrazac br 1 - Bilans stanja 2013. godina344KB.doc
Obrazac br 1 - Bilans stanja 2013. IPA346KB.doc
Obrazac br 5 - Izvestaj o izvrsenju budzeta septembar decembar 2013 697KB.doc
Obrazac br. 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta za period januar-septembar 2014. godine704KB.doc
Obrazac 5 IPA - januar-decembar 2011299KB.pdf
obrazac br. 1 bilans stanja 2011340KB.doc
obrazac br. 1 bilans stanja 2011 IPA Projekat340KB.doc
Izvršenje budžeta 2012. godine58KB.doc
Obrazac br. 5 - IPA Izveštaj o izvršenju budžeta januar-decembar 2012. završni račun659KB.doc
Obrazac br. 5 Izveštaj o izvršenju budžeta januar-mart 2013. 670KB.doc
Obrazac br. 1 Bilans stanja 2012337KB.doc
Obrazac br. 1 Bilans stanja 2012. IPA339KB.doc
Obrazac br 5 - izveštaj o izvršenju budžeta januar avgust 2013. godine701KB.doc
Obrazac br 5 - Izveštaj o izvršenju budžeta septembar 2013. godine700KB.doc
Obrazac br 5 - IPA Izveštaj o izvršenju budžeta januar avgust 2013. godine681KB.doc
Obrazac br 5 - IPA Izveštaj o izvršenju budžeta septembar 2013. godine681KB.doc
Izvršenje budžeta za avgust 2016. godine49KB.xls
Obrazac 5 - januar-decembar 2011301KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca