APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Konkurs za pripravnika > Konkurs za inspektora u kontroli

Konkurs za inspektora u kontroli

20-Jul-2012 10:02:33

Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 17. stav 1. i čl.18, 19. i 20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09), oglašava javni konkurs za popunjavanje izvršilačkоg radnog mesta.


Datoteke za preuzimanje

Uslovi konkursa63KB.doc
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca