APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > 4. konferencija država potpisnica

4. konferencija država potpisnica

21-May-2012 00:41:46

   U Strazburu se 12-14. juna 2012. godine održava 4. sastanak  država potpisnica Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (Varšavska konvencija). Sastanku će prisustvovati predstavnik Uprave i Ministarstva pravde, kako bi razmatrali aktuelna pitanja u vezi sa rezervama ili primedbama na Varšavsku konvenciju koje su stavile pojedine države, kao i moguće izmene Konvencije kao posledica izmenjenih međunarodnih standarda za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (preporuke FATF).     

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca