APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Svečano uručenje licenci

Svečano uručenje licenci

03-Feb-2012 11:24:06

   Dana 3. februara 2012. godine direktor Uprave svečano je uručio licence kandidatima koji su u toku 2011. godine položili stručni ispit. 130 ovlašćenih lica koja u bankama, osiguravajućim društvima i brokersko-dilerskim društvima svakodnevno direktno rade na poslovima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma će dobiti potvrdu da imaju znanja i veštine za uspešno obavljanje poslova kojim se bave.


   Naime, izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma iz decembra 2010. godine predviđeno je da ovlašćena lica moraju imati licencu za obavljanje poslova sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.


    Svrha uvođenja licenci je dvojaka: potvrdom stručnog znanja ovlašćenih lica će se jačati sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a takođe će se uticati na jačanje položaja koji ovlašćena lica imaju u svojim institucijama.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca