APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Obaveštenje o pokretanju postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za dobra- „Implementacija softverskog rešenja za primarnu i DR lokaciju“, redni broj P/1-2019

Petak, 17 Maj 2019
... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti dobara broj JNMV/2-2019, „McAfee licence”

Sreda, 15 Maj 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti usluga broj JNMV /1-2019 “usluga posredovanja pri kupovini avio i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostrastvu”

Utorak, 14 Maj 2019
... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV/2-2019 - nabavka McAfee licence

Utorak, 30 April 2019
... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti, broj JNMV/1-2019 - usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu

Petak, 19 April 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javne nabavke 0/10-2019, nabavka elektronskih komunikacionih usluga - internet, CJN 2/2018

Petak, 12 April 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke delovodni broj O/9-2019 , nabavka uređaja za štampanje Tip 5

Petak, 12 April 2019
... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku centralizovane javne nabavke, delovodni broj O/11-2019, usluge mobilne telefonije

Ponedeljak, 1 April 2019
... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti usluga, broj 1.2.5/2019

Sreda, 27 Mart 2019
Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu ... ... Opširnije

Odluka o prvoj izmeni plana nabavki za 2019.

Petak, 8 Mart 2019
... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca