APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti usluga, JNMV 1.2.5/2015

Ponedeljak, 13 Juli 2015
Pitanja potencijalnog ponuđača za javnu nabavku usluga 1.2.5/2015 možete da pročitate ovde: ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti

Četvrtak, 9 Juli 2015
Poziv za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti usluga broj 1.2.5/2015. Nabavka se odnosi na usluge održavanja softvera. ... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti

Četvrtak, 9 Juli 2015
Poziv za učešće u postupku javne nabavke male vrednosti usluga broj 1.2.5/2015. Nabavka se odnosi na uslugu održavanja softvera. ... ... Opširnije

Analiza i preporuke za unapređenje sistema planiranja

Petak, 3 April 2015
Preporuke možete da pročitate ovde: ... ... Opširnije

Izveštaj o izvršenju plana za 2014. godinu

Petak, 3 April 2015
Kompletan izveštaj možete da preuzmete ovde: ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Četvrtak, 2 April 2015
Javna nabavka male vrednosti usluga - nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu ... ... Opširnije

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti usluga, jnmv 1.2.2/2015

Sreda, 11 Mart 2015
Pitanja potencijalnog ponuđača za javnu nabavku usluga 1.2.2/2015 možete da pročitate ovde: ... Opširnije

Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja

Četvrtak, 5 Mart 2015
Nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja. Javna nabavka broj: JNMV 1.2.2/2015. ... Opširnije

Plan nabavki za 2015. godinu

Sreda, 11 Februar 2015
Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12), direktor Uprave za sprečavanje pranja novca donosi Odluku o planu nabavki za 2015. godinu. ... Opširnije

Kvartalni izveštaj javne nabavke oktobar-decembar 2014. godine

Kvartalni izveštaj javne nabavke oktobar-decembar 2014. godine
Ponedeljak, 19 Januar 2015
... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca