APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1.1.8/2017

Utorak, 9 Maj 2017
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara, broj JNMV 1.1.8/2017 - nabavka licenci (obnavljanje i nadogradnja) ... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda za JNMV 1.1.6/2017

Ponedeljak, 8 Maj 2017
Poziv za podnošenje ponuda za javne nabavke male vrednosti dobara broj JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za WMware softver ... ... Opširnije

Obaveštenje o obustavi postupka za JNMV 1.1.6/2017

Četvrtak, 13 April 2017
Obaveštenje o obustavi postupka za javnu nabavku male vrednosti dobara, JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za VMware softver ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.1.1/2017

Petak, 7 April 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za jabnu nabavku male vrednosti dobara (JNMV 1.1.1/2017) - CJN 4/2015 - nabavka računarskog materijala - tonera za Partiju 4 - original toneri za Leksmark uređaje ... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda broj JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za Wmware softver

Utorak, 4 April 2017
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti dobara - broj JNMV 1.1.6/2017 - produženje podrške za Wmware softver ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.2.5/2017

Ponedeljak, 3 April 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku broj JNMV 1.2.5/2017 - usluge simetričnog interneta, CJN 8/2016 (centralizovana nabavka) ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za JNMV 1.2.4/2017

Ponedeljak, 3 April 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku br. JNMV 1.2.4/2017 - pružanje usluga mobilne telefonije , CJN 3/2016 (centralizovana nabavka) ... ... Opširnije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku br. JNMV 1.2.8/2017

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku br. JNMV 1.2.8/2017
Petak, 24 Mart 2017
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku br. JNMV 1.2.8/2017 - nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciiji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemllji i inostranstvu ... ... Opširnije

Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.2.8/2017

Petak, 17 Mart 2017
Odluka o dodeli ugovora za JNMV 1.2.8/2017 - nabavka usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervaciji hotelskog smeštaja za službena putovanja u zemlji i inostranstvu ... ... Opširnije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti usluga

Sreda, 1 Mart 2017
Usluge posredovanja pri kupovini avio karata i drugih putnih karata i rezervacija hotelskog smeštaja za službera putovanja u zemlji i inostranstvu; JNMV 1.2.8/2017 ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca