APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Konkurs za pripravnika

Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za izvršilačka radna mesta

Ponedeljak, 2 Mart 2020
... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca

Sreda, 29 Januar 2020
Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 i 95/18) i člana 9. Uredbe o internom i javnom konkursu ... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje položaja - pomoćnik direktora Uprave

Sreda, 15 Maj 2019
REPUBLIKA SRBIJA VLADA Služba za upravljanje kadrovima Beograd               Na osnovu člana 68. stav 1., a u vezi sa čl. 54. stav 1. i 55. Zakona o državnim službeni ... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog javnog mesta

Sreda, 28 Novembar 2018
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/1 ... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Sreda, 24 Oktobar 2018
            Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/0 ... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

Sreda, 18 April 2018
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/1 ... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Sreda, 20 Decembar 2017
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09, 99/14 i 94/1 ... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Sreda, 25 Oktobar 2017
   Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09 ... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta

Sreda, 17 Maj 2017
Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS“, br.79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07, 67/07 - ispravka, 116/08, 104/09 i 99/14) i č ... ... Opširnije

Javni konkurs za popunjavanje položaja - direktor Uprave za sprečavanje pranja novca

Sreda, 9 Decembar 2015
Služba za upravljanje kadrovima oglašava javni konkurs za popunjavanje položaja u Ministarstvu finansija - Upravi za sprečavanje pranja novca. Položaj koji se popunjava: Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansij ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca