APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja

FATF javna izjava 25 februar 2011

Sreda, 27 April 2011
FATF je 25.02.2011. godine objavio javno saopštenje koje se tiče posebnog opreza I pažnje u pogledu Irana I Severne Koreje. ... ... Opširnije

Identifikacija fizičkih lica

Četvrtak, 3 Februar 2011
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma propisuje da se identifikacija fizičkih lica vrši uvidom u lični dokument, a lični dokumet je važeća isprava sa fotografijom izdata od strane nadležnog državnog organa. Zakon j ... ... Opširnije

OVLAŠĆENO LICE, OBAVEŠTENЈE ZA OBVEZNIKE, VAŽNO!

Petak, 28 Januar 2011
U skladu sa izmenama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koje su stupile na snagu 11. decembra 2010. godine, obveznici, koji do sada nisu dostavili podatke o ovlašćenom licu, dužni su da dostave podatke o licu ovla&s ... ... Opširnije

MANIVAL OBJAVIO IZVEŠTAJ O NAPRETKU

Četvrtak, 23 Decembar 2010
Komitet Manival je zvanično objavio Izveštaj o postignutom napretku koji je Republika Srbija postigla na planu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Navedeni izveštaj možete preuzeti na adresi: http://www.coe.int/t/dghl ... ... Opširnije

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o SPN

Utorak, 7 Decembar 2010
Dana 30.11.2010. godine usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Zakon je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije" broj 91/2010 od 3.12.2010. godine. ... ... Opširnije

Javna izjava FATF 22 Oktobar

Petak, 26 Novembar 2010
FATF je 22.10.2010. godine na svom sajtu objavio javnu izjavu koja se tiče posebnog opreza i pažnje u pogledu Irana i Severne Koreje. ... ... Opširnije

Listе indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija

Sreda, 3 Novembar 2010
  Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila listе indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma, kao i pokazatelje (indikatore)  za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili fina ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca