APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Subota, 23 Mart 2019
Dana 22.3.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je jednu stavku na listu sankcija. Li ... ... Opširnije

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Četvrtak, 14 Mart 2019
Dana 13.3.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima izmenio je jednu stavku na listu sankcija. Lis ... ... Opširnije

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Petak, 1 Mart 2019
Dana 28.2.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima dodao je jednu stavku na listu sankcija. Lista sa ... ... Opširnije

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253

Subota, 9 Februar 2019
Dana 8.2.2019. godine Komitet SB osnovan na osnovu rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom I povezanim fizičkim licima, grupama, pravnim licima I subjektima uklonio je sa liste navedena četiri imena nako &scaro ... ... Opširnije

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1988

Četvrtak, 31 Januar 2019
Komitet Saveta bezbednosti osnovan u skladu sa Rezolucijom 1988 (2011) izmenio je podatke za dva lica na listi čije se raspolaganje imovinom ograničava I na koje se odnosi zabrana putovanja I embargo na oružje, prema stavu 1 Rezolucije 2255 (2015) ... ... Opširnije

Novi indikatori za računovođe, revizore i faktoring

Četvrtak, 10 Januar 2019
Uprava je krajem prethodne i početkom ove godine donela nove indikatore za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe, revizore i faktoring društva. Indikatore možete pronaći pod odeljkom Propi ... ... Opširnije

Komitet za sankcije Saveta bezbednosti prema Rezoluciji 1988 izmenio Smernice

Ponedeljak, 17 Decembar 2018
Komitet Saveta bezbednosti osnovan prema Rezoluciji 1988 (2011.) usvojio je 3. decembra 2018. godine izmenjene Smernice za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti (Smernice). Smernice su izmenjene u skladu sa paragrafom 43 Rezolucije SB 2255 (2015.) ... ... Opširnije

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 19.11.2018. godine

Utorak, 20 Novembar 2018
  Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 19.11.2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim f ... ... Opširnije

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji SB UN 1718 (2006) 16.10.2018.

Sreda, 17 Oktobar 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 16.10.2018. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom. Konkretno, označena su tri broda u skladu sa paragrafom 12 Rezol ... ... Opširnije

Izmena na listi sankcija prema Rezolucijama 1267,1989 i 2253 od 15.10.2018. godine

Utorak, 16 Oktobar 2018
Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema ISILu i Al-Kaidi dodao je jednu stavku na listu sankcija 15.10. 2018. godine, u skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015) u vezi sa ISILom, Al-Kaidom i povezanim fizičk ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca