APML logo
Српски Srpski English

Stručni ispit za brokere i osiguravajuća društva

Utorak, 27 Decembar 2011
Stručni ispit za brokersko-dilerska društva, društva za osiguranje, društva za posredovanje u osiguranju, društva za zastupanje u osiguranju i zastupnike u osiguranju koji imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osi ... ... Opširnije

Potpisan ugovor o saradnji sa Komisijom za hartije od vrednosti

Petak, 23 Decembar 2011
Dana 23. decembra 2011. godine gospodin Aleksandar Vujičić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, i gospodin Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti su potpisali ugovor o saradnji u oblasti sprečavanja pranja novca i f ... ... Opširnije

Potpisan sporazum o saradnji sa FOS Estonije

Sreda, 14 Decembar 2011
Tokom 37. zasedanja Komiteta Manival, u Strazburu je, dana 14.decembra 2011. godine, potpisan sporazum o saradnji i razmeni podataka sa finansijsko-obaveštajnom službom Estonije. Uprava je do sada potpisala 31 sporazum o saradnji sa finansijs ... ... Opširnije

MOLI Projekat za borbu protiv PN/FT u Republici Srbiji - već godinu dana traje

Petak, 11 Novembar 2011
Od 15.novembra 2010. godine u toku je projekat MOLI za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji, finansiran od strane Evropske unije  i sufinansiran od strane Saveta Evrope. Uprava je glavni ali ne i jedini korisnik ... ... Opširnije

Tipologije pranja novca u Republici Srbiji

Petak, 11 Novembar 2011
Od svoga osnivanja 2002. godine, Uprava za sprečavanje pranja novca Republike Srbije radi na razvoju sistema za borbu protiv pranja novca. Osim rada na institucionalnom jačanju Uprave, kao centralnog, ali svakako ne jedinog organa koji se bavi sp ... ... Opširnije

Peta regionalna konferencija šefova FOS

Petak, 11 Novembar 2011
Peta regionalna konferencija, održana u Sloveniji, Otočecu, u periodu od 12. do 14. oktobra 2011. godine,  je okupila šefove finansijsko-obaveštajnih službi  Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Albanije i ... ... Opširnije

Potpisan sporazum sa FOS Mađarske

Četvrtak, 3 Novembar 2011
Dana 3.novembra 2011. godine Uprava je potpisala sporazum o saradnji sa Centralnim istražnim biroom carine I finansijske policije Mađarske, u čijem se sastavu nalazi I finansijsko-obaveštajna služba. Time će se formalizovati intenzivna saradnja Uprave i m ... Opširnije

Prijava za polaganje stručnog ispita

Petak, 28 Oktobar 2011
Stručni ispit za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica u bankama će se održati 30. novembra 2011. godine. Rok za prijavu stručnog ispita ističe 15. novembra 2011. godine. Kandidati se mogu prijaviti za polaganje struč ... ... Opširnije

Uprava objavljuje brošuru

Sreda, 24 Avgust 2011
Uprava za sprečavanje pranja novca je, u saradnji sa USAID, 2010. godine izradila brošuru o radu Uprave, kao i o specifičnostima pranja novca u regionu danas. ... Opširnije

Potpisani sporazumi o saradnji

Petak, 15 Juli 2011
Na 19. plenarnom sastanku Egmont grupe u Jerevanu, Jermenija, Uprava je 14.7.2011. godine potpisala sporazum o saradnji i razmeni finansijsko-obaveštajnih podataka sa FOS Francuske i FOS Jermenije. ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca