APML logo
Српски Srpski English

Primena Zakona kod lica koja se bave poštanskim saobraćajem

Četvrtak, 12 Juli 2012
Dana 12. jula 2012. godine, u organizaciji Privredne komore Srbije, Udruženja za saobraćaj i telekomunikacije, održano je interaktivno predavanje o specifičnostima primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kod lica koja ... ... Opširnije

Potpisani sporazumi o saradnji

Sreda, 11 Juli 2012
Tokom plenarnog sastanka, dana 10. jula 2012. godine, direktor Uprave, gospodin Aleksandar Vujičić je potpisao sporazume o saradnji i razmeni informacijama sa FOS Kolumbije, Australije, Belorusije i Finske.  FOS Republike Srbije do sada ima 3 ... ... Opširnije

Srbija lider u nacionalnoj proceni rizika

Petak, 6 Juli 2012
Srpska delegacija u Komitetu Manival nastavlja sa uspešnim radom. Srbija je jedna od prvih zemalja koja je u procesu nacionalne procenu rizika od pranja novca.  Na poziv Komiteta Manival, direktor Uprave i šef delegacije Republike ... ... Opširnije

39. plenarni sastanak Manivala

Četvrtak, 28 Jun 2012
U periodu od 2-6. jula 2012. godine u Strazburu se održava 39. plenarni sastanak Komiteta Manival pri Savetu Evrope. Delegaciju Republike Srbije čine predstavnici Uprave, MUPa, Ministarstva pravde, Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vred ... ... Opširnije

Stručni ispit odložen za 28. jun

Petak, 15 Jun 2012
Stručni ispit zakazan za 27. jun 2012. godine će se održati dana 28. juna 2012. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, amfiteatar broj 5 na 1. spratu.Kandidati će putem mejla biti obavešteni o ta ... ... Opširnije

Rizici od pranja novca u neprofitnom sektoru

Ponedeljak, 11 Jun 2012
U Beogradu se 14.6.2012. godine održava radionica o rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma u neprofitnom sektoru (tj. u udruženjima i organizacijama cilvilnog društva), koji su, iako prisutni, u velikoj meri nepoznanica i pojedini ... ... Opširnije

Sa računovođama za okruglim stolom

Ponedeljak, 11 Jun 2012
U Novom Sadu se 12.6.2012. godine održava okrugli sto pod nazivom Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma – licence DA ili NE, u organizaciji Udruženja vlasnika računovodstvenih agencija (UVRA), Privredne komore Vojvodine ... ... Opširnije

Održana javna rasprava o Nacrtu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

Petak, 25 Maj 2012
Dana  22.5.2012. godine održana je javna rasprava o Nacrtu zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, u kojoj su učestvovali članovi radne grupe za izradu ovog zakona iz Uprave, Ministarstva pravde, Ministar ... ... Opširnije

4. konferencija država potpisnica

Ponedeljak, 21 Maj 2012
   U Strazburu se 12-14. juna 2012. godine održava 4. sastanak  država potpisnica Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma (Varšavska konvencija ... ... Opširnije

16.plenarni sastanak Evroazijske grupe

Ponedeljak, 21 Maj 2012
U Moskvi se od 22-25. 5. 2012. godine održava 16. plenarni sastanak Evroazijske grupe (EAG) za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, na kojem će Uprava imati svog predstavnika. Republika Srbija je posmatrač u ovoj regionalnoj organiz ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca