APML logo
Српски Srpski English

Prijava za polaganje stručnog ispita za preduzeća za reviziju

Četvrtak, 29 Mart 2012
Stručni ispit za preduzeća za reviziju će se održati 26. aprila 2012. godine. Rok za prijavu ističe  15. aprila  2012. godine. Zainteresovani kandidati se prijavljuju na sledeći način: Potrebno je popuniti obrazac prijave za polaga ... ... Opširnije

Donete Smernice za računovođe i revizore

Utorak, 27 Mart 2012
Na osnovu člana 87. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za sprečavanje pranja novca je donela smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzeća za reviziju, preduzetnika i pravnih lica ... ... Opširnije

Konferencija za ovlašćena lica u oblasti tržišta kapitala

Ponedeljak, 26 Mart 2012
U okviru MOLI projekta od 28-30. marta 2012. godine u Aranđelovcu se održava konferencija o sprečavanju pranja novca I finansiranja terorizma, namenjena ovlašćenim licima u sektoru hartija od vrednosti I tržišta kapitala. Konferenc ... ... Opširnije

Srbija lider u proceni rizika od pranja novca

Četvrtak, 8 Mart 2012
U Strazburu se u toku ove nedelje održava 38. sednica Komiteta Manival. Delegaciju Republike Srbije predvodi Aleksandar Vujičić, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca, a osim predstavnika Uprave, na sednici učestvuju i predstavnici Minista ... ... Opširnije

Potpisan sporazum o saradnji sa Privrednim savetnikom

Sreda, 29 Februar 2012
 Dana 29.2.2012. godine Uprava je potpisala sporazum sa Privrednim savetnikom, izdavačem stručnih časopisa i publikacija iz oblasti finansijskog konsaltinga, revizije i računovodstva. Sporazumom je predviđeno da će Uprava objavljivati ob ... ... Opširnije

Prijava za polaganje stručnog ispita

Utorak, 28 Februar 2012
Stručni ispit za davaoce finansijskog lizinga, društva za upravljanje investicionim fondovima i lica koja se bave faktoringom i forfetingom  će se održati 30. marta 2012. godine. Rok za prijavu ističe  15. marta 2012. godine. Za ... ... Opširnije

Nove preporuke FATF

Petak, 24 Februar 2012
Na plenarnom sastanku FATF 16.2.2012. godine u Parizu donete su preporuke, pod nazivom Međunarodni standardi za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Novim preporukama objedinjeno j ... ... Opširnije

Prvi pripremni sastanak Dvadesetog foruma OEBS-a za ekonomska i pitanja životne sredine

Utorak, 14 Februar 2012
Prvi pripremni sastanak Dvadesetog foruma OEBS-a za ekonomska i pitanja životne sredine je centralni događaj koji se organizuje u okviru druge dimenzije OEBS-a. U toku 2012. godine, za vreme predsedavanja Irske OEBS-om, Dvadeseti forum OEBS-a za ek ... ... Opširnije

Svečano uručenje licenci

Petak, 3 Februar 2012
   Dana 3. februara 2012. godine direktor Uprave svečano je uručio licence kandidatima koji su u toku 2011. godine položili stručni ispit. 130 ovlašćenih lica koja u bankama, osiguravajućim društvima i brokersko-dilerski ... ... Opširnije

Konferencija o nacionalnoj proceni rizika

Ponedeljak, 9 Januar 2012
U Beogradu će se u periodu od 18-20.1.2012. godine održati Konferencija o nacionalnoj proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, što predstavlja polaznu osnovu za veliki zadatak koji predstoji Republici Srbiji. Predstavnici vel ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca