APML logo
Српски Srpski English

Javno saopštenje Komiteta Manival o Bosni i Hercegovini od 19.9.2014. godine

Petak, 26 Septembar 2014
Komitet Manival je 19.9.2014. godine izdao javno saopštenje o Bosni i Hercegovini, kojim se finansijske institucije pozivaju da preduzmu pojačane mere i radnje za poznavanje i praćenje stranke u transakcijama koje imaju veze sa Bosnom i Herc ... ... Opširnije

Godišnji izveštaj o radu Uprave za sprečavanje pranja novca

Petak, 12 Septembar 2014
Godišnji izveštaj o radu Uprave za sprečavanje pranja novca za 2013. godinu ... Opširnije

Saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državama

Četvrtak, 14 Avgust 2014
Javno aopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju sa FATF-om, odnosno državama koje predstavljaju visoki rizik od 27. juna 2014. godine ... Opširnije

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za preduzetnike i pravna lica koja se bave pružanjem usluga prenosa novca

Sreda, 23 Juli 2014
Uprava za sprečavanje pranja novca, u saradnji sa nadzornim organom i pravnim licima koja se bave pružanjem usluga prenosa novca, izradila je novu listu indikatora za prepoznavanje osnova sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma. ... Opširnije

Nove preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija

Sreda, 9 Juli 2014
Uprava za sprečavanje pranja novca je izradila i donela nove preporuke za prijavljivanje sumnjivih transakcija. ... Opširnije

Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija za banke

Ponedeljak, 7 Juli 2014
Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija relevantni za banke ... Opširnije

Javno saopštenje Komiteta Manival o Bosni i Hercegovini od 1.6.2014. godine

Petak, 13 Jun 2014
Prenosimo najnovije saopštenje Komiteta Manival u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, kojim se finansijske institucije pozivaju da preduzmu pojačane radnje i mere poznavanja i praćenja stranke. Dokument možete preuzeti ovde: ... ... Opširnije

Saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državama i Unapređenju globalne usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT

Petak, 30 Maj 2014
Saopštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državama i Unapređenju globalne usklađenosti sa standardima u oblasti SPN/FT ... Opširnije

Nove Preporuke FATF

Ponedeljak, 24 Mart 2014
U februaru 2012. godine FATF je izdao nove revidirane preporuke ... Opširnije

Saopštenje FATF-а о državama koje ne sarađuju, odnosno visoko rizičnim državama

Četvrtak, 5 Decembar 2013
Najnovije obaveštenje FATF-a o državama koje ne sarađuju sa FATF-om, odnosno državama koje predstavljaju visoki rizik možete pronaći ovde: ... ... Opširnije

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca