APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1718 (2006) od 11.5.2020. godine

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1718 (2006) od 11.5.2020. godine

12-May-2020 07:50:17


Komitet Saveta bezbednosti za sankcije prema Severnoj Koreji izmenio je jednu stavku na listi sankcija 11.5.2020. godine, u skladu sa Rezolucijom 1718 (2006) u vezi sa DNR Korejom.

Lista sankcija prema DNR Koreji redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema DNR Koreji na sledećem linku:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/press-releases

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija  takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema DNR Koreji. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka:

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

Pozivamo  obveznike po zakonu da redovno pregledaju navedene liste kako bi ažurno izvršavali zakonske obaveze.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca