APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Saopštenje FATF iz februara 2020. godine

Saopštenje FATF iz februara 2020. godine

18-Mar-2020 12:59:14

FATF, telo koje postavlja standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, objavio je saopštenje o jurisdikcijama koje imaju strateške nedostatke i koje predstavljaju rizik po međunarodni finansijski sistem.  Saopštenje je objavljeno da bi se države upoznale sa utvrđenim stanjem u datim državama i preduzele određene mere.

FATF izdaje dva dokumenta: u jednom se navode države u odnosu na koje FATF poziva države članice globalnog sistema da preduzmu mere (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2020) a u drugom se navode države koje su pod pojačanim praćenjem FATF (Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2020 ).

Navedenim dokumentima FATF se može pristupiti putem sledećih linkova:

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca