APML logo
Српски Srpski English
Početna > Propisi > Stručna Mišljenja > Kada počinje da teče rok za čuvanje podataka kada stranka koristi više proizvoda kod obveznika shodno članu 95. stav 1. i 3. Zakona?

Kada počinje da teče rok za čuvanje podataka kada stranka koristi više proizvoda kod obveznika shodno članu 95. stav 1. i 3. Zakona?

Pitanje:

Da li pojam poslovni odnos obuhvata pojedinačni proizvod koji stranka ima kod obveznika ili sve proizvode stranke kod obveznika, a sve u cilju pravilne primene člana 95. st.1. i 3. Zakona?

  

 

Odgovor:

U skladu sa članom 3. stav 1. tačka 13) Zakona definisan je pojam poslovnog odnosa kao poslovni, profesionalni ili komercijalni odnos između stranke i obveznika koji je u vezi sa vršenjem delatnosti obveznika i koji se u trenutku uspostavljanja očekuje da će trajati.

S tim u vezi, kada obveznik jednom uspostavi poslovni odnos sa strankom, isti se odnosi na delatnost obveznika koja može obuhvatati pružanje više usluga.

Na osnovu napred navedenog, obveznik je dužan da u skladu sa članom 95. stav 1. Zakona podatke i dokumentaciju u vezi sa strankom, uspostavljenim poslovnim odnosom sa strankom, izvršenom analizom rizika i izvršenom transakcijom, pribavljene u skladu sa Zakonom, čuva najmanje deset godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, odnosno od poslednjeg pristupa sefu ili ulaska u igračnicu.                

U konkretnom slučaju, pod okončanjem poslovnog odnosa podrazumevalo bi se da je obveznik stranci prestao da pruža usluge iz svoje delatnosti, tako da se rok od deset godina računa od dana kada je obveznik prestao da pruža poslednju uslugu, odnosno od dana kada je stranka prestala da koristi poslednji proizvod.

  

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca