APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

31-Jan-2020 14:51:38

Zlatibor, 28. januar 2020.

Uprava za sprečavanje pranja novca je predstavila smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Veliki broj aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, koje su izdvojene kao prioritetne, odnose se na analizu stanja i vođenje podataka od strane relevantnih činioca u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i potrebu da se uspostavi jedinstvena metodologija izrade izveštaja, uniformnih obrazaca za izveštavanje o predmetima pranja novca i predmetima finansiranja terorizma. 

Jedan od načina da se ovo postigne je uspostavljanje jedinstvenog sistema statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma od početne informacije – prijave sumnjive aktivnosti do presude.

Iz tog razloga, Uprava za sprečavanje pranja novca je organizovala skup namenjen predstavnicima policije, u cilju podizanja nivoa njihovog znanja o jedinstvenoj metodologiji po kojoj će se izveštaj pripremati, ali i pratiti predmeti pranja novca i finansiranja terorizma.

Radionica je održana na Zlatiboru, 28. januara 2020. godine, a Miljko Radisavljević (Republičko javno tužilaštvo), učesnicima je govorio o Obrascima za praćenje predmeta pranja novca, načinima dostave podataka, potrebnim podacima ali i softverskoj aplikaciji za praćenje predmeta pranja novca.  Jelena Pantelić (Uprava za sprečavanje pranja novca) govorila je o podacima i evidencijama neophodnim za pripremu statističkih izveštaja za praćenje efikasnosti i delotvornosti sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Radionica je organizovana u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG. 

Kako bi se ujednačila praksa i izbegle eventualne neusklađenosti, kao potrebnim se pokazalo da postoje jedinstvene smernice koje će predstavljati uputstvo za državne institucije na koji način da se vode statistički podaci za predmete pranja novca i finansiranja terorizma, kao i podaci potrebni za analizu efikasnosti i delotvornosti sistema.

Navedenim smernicama se usklađuje i usmerava rad na praćenju i izveštavanju o predmetima pranja novca i finansiranja terorizma, kao i evidentiranje i razmena podataka koja za cilj ima jednoobrazno postupanje i pouzdaniju procenu efikasnosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i sprovođenja Nacionalne procene rizika.

Podsećanja radi, Vlada Republike Srbije, sednici održanoj 3. maja 2019. godine, donela je zaključak kojim se usvajaju Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma. 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca