APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Najbolje prakse u utvrđivanju stvarnog vlasništva - dokument FATF

Najbolje prakse u utvrđivanju stvarnog vlasništva - dokument FATF

14-Jan-2020 10:43:33

Anonimne shell kompanije su jedna od najraširenijih metoda pranja novca koji potiče iz kriminala i korupcije. Novim Najboljim praksama FATF državama se pomaže da skinu veo tajnosti sa stvarnog vlasnika kompanije, fondacije, udruženja ili drugog pravnog lica, i sprečava se njihova zloupotreba u svrhe kriminala i terorizma.

Radna grupa za finansijsku akciju (Financial Action Task Force - FATF) je telo koje postavlja svetske standarde u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.  FATF je 2003. godine bio prvo međunarodno telo koje je postavilo globalne standarde za stvarno vlasništvo. FATF je tada zatražio od država da obezbede da njihovi organi mogu pribavljati ažurne i tačne informacije o licu ili licima koja stoje iza kompanija i fondacija i drugih pravnih lica.  FATF je 2012. godine dodatno ojačao i pojasnio svoje zahteve koje se odnose na stvarno vlasništvo.

Ipak, ocene radnji koje su države preduzimale u ovoj oblasti od tada pokazuju da se veći broj država i dalje suočava sa izazovima u obezbeđivanju transparentnosti vlasništva nad pravnim licima. Mnoge nisu u stanju uspešno da sprečavaju kriminalce i teroriste u prikrivanju svog identiteta i nelegalnih aktivnosti koje su u pozadini naizgled zakonite aktivnosti.

FATF je izradio dokument o najboljim praksama koji sadrži primere iz mnogih članica globalne mreže FATF i regionalnih tela koje funkcionišu po uzoru na FATF, što će državama pomoći u ispunjavanju zahteva FATF.  U izveštaju se naglašava da su jurisdikcije koje kombinovano primenjuju više mehanizama, gde se koristi više izvora informacija, često delotvornije u sprečavanju zloupotrebe pravnih lica u protivzakonite svrhe. 

U izveštaju se navode najčešći izazovi s kojima se države suočavaju u nastojanju da obezbede da identitet stvarnih vlasnika pravnih lica bude utvrđen, i predlažu se ključna obeležja delotvornog sistema.

U dokumentu se takođe predlažu opcije koje su jurisdikcijama na raspolaganju za svrhe pribavljanja informacija o stvarnom vlasništvu nad subjektima iz inostranstva.

Za više informacija:

Ovaj izveštaj dopunjuje ranije dokumente FATF: 

Preuzeto sa https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/best-practices-beneficial-ownership-legal-persons.html


Datoteke za preuzimanje

Dokument FATF - Sažetak20KBdocx
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca