APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Poziv za učešće u javnoj raspravi

Poziv za učešće u javnoj raspravi

27-Dec-2019 10:55:37

Pozivamo sve zainteresovane strane da se upoznaju sa Nacrtom strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024 i pratećim akcionim planom za period 2020-2022.

 U postupku pripreme strategije, Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca sprovodi javnu raspravu o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma od 2020. do 2024. godine (u daljem tekstu: Predlog strategije).

 Javna rasprava o Predlogu strategije sprovodiće se u periodu od 27. decembra 2019. godine do 16. januara 2020. godine.

 Program javne rasprave o Predlogu strategije, objavljen je na internet stranici Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, www.apml.gov.rs i na portalu e-uprave.

 Primedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca na adresu Resavska 24, Beograd, ili elektronskim putem na e-mail adresu: uprava@apml.gov.rs u priloženom formularu.

 Po okončanju postupka javne rasprave Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca analiziraće sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniće i objaviće izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Predlogu strategije na internet stranici Ministarstva finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca i portalu e-uprave najkasnije sedmog radnog dana pre podnošenja Vladi na razmatranje i usvajanje.

 

 

 


Datoteke za preuzimanje

Obrazac za dostavljanje predloga i sugestija18KBdocx
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca