APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Potencijalne zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma

Potencijalne zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma

21-Nov-2019 11:49:44

Predstavljen vodič „Sprečavanje finansiranja terorizma - Vodič za donatore“

 Uprava za sprečavanje pranja novca je u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Koordinacionim telom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Tužilaštvom za organizovani kriminal i Građanskim inicijativama, u utorak, 19. novembra 2019. godine organizovala skup za donatore koji podržavaju rad organizacija civilnog sektora. Skup „Kako prepoznati (potencijalne) zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma i kako se donatori mogu zaštiti“  imao je za cilj unapređenje znanja donatora koji podržavaju rad organizacija civilnog društva u vezi sa potencijalnim rizicima od zloupotrebe neprofitnog sektora za finansiranje terorizma, kao i informisanje o dosadašnjim i planiranim aktivnostima koje organi Republike Srbije preduzimaju u odnosu na neprofitne organizacije povodom primene preporuka FATF-a i Komiteta Saveta Evrope Moneyval. Učesnicima panela, kojima su se pored ostalih obratili i v.d. direktora Uprave za sprečavanje pranja novca i v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, predstavljeni su konkretni mehanizmi i alati koji mogu pomoći donatorskim organizacijama da se zaštite od potencijalnih zloupotreba.

 Ovaj događaj je bio prilika da se predstavi publikacija „Sprečavanje finansiranja terorizma - Vodič za donatore“, koja je pripremljena u okviru istog projekta u okviru koga je skup i organizovan - „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“. Projekat finansira Evropska unija, korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

Pored predstavljanja publikacije, na skupu su predstavljene i studije slučaja koje su učesnicima približile potencijalne pretnje od finansiranja terorizma i konkretne primere zloupotreba neprofitnog sektora.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca