APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Obuka za tržišne inspektore

Obuka za tržišne inspektore

17-Jul-2019 15:24:39

U cilju unapređenja znanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija-Sektor tržišne inspekcije, organizovali su u periodu od 10.7.2019.-11.7.2019. godine obuku tržišnih inspektora. Ova obuka je organizovana u sklopu projekta „Unapređenja kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnim funkcijama Uprave za sprečavanje pranja novca“, a koji sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.

U sklopu ove obuke predstavljena je primena Zakona o sprečavanju pranja novca, Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i Smernice za njegovo evidentiranje,  primena Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cinju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, kao i način funkcionisanja pretraživača označenih lica.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 31. maja 2018. godine, predstavlja dokument u kome su procenjene pretnje i ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou. Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma usvojila je Vlada Srbije i objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma doneta je, pored ostalog, i sagledavanjem i zaključkom da je potrebno unaprediti čitav sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, kao i međusektorsku saradnju svih nadzornih organa.

U skladu sa identifikovanim nedostacima i slabostima definisane su aktivnostima koje je neophodno sprovesti u narednom periodu u cilju poboljšanja efikasnosti svih nadzornih organa, i sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u celini, a koje su obuhvaćene Akcionim planom  za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i Procene rizika od finansiranja terorizma.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca