APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Тipologije pranja novca i finansiranja terorizma - info sesija za predstavnike državnog i privatnog sektora

Тipologije pranja novca i finansiranja terorizma - info sesija za predstavnike državnog i privatnog sektora

04-Jul-2019 10:12:55

Dana 1.7.2019. godine u organizaciji Privredne komore Srbije predstavnicima državnog i privatnog sektora u neposrednoj infosesiji ukazano je na značaj usvojenih Smernica za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma i učesnicima su dalje predstavljene  Tipologije pranja novca i Tipolgigije finansiranja terorizma.

Vlada RS dana 3. maja 2019. godine donela je Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma.

Smernice sa jedne strane uređuju praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma, a sa druge strane propisuju podatke koje su u obavezi da vode sve institucije radi praćenja analize efikasnosti i delottvornosti sistema. U infosesiji ukazalo se na razloge donošenja ovog vida Smernica koje će omogućiti različite strateške analize, kao i na značaj rešavanja problema praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma. Smernice su predstavljene od strane rukovodioca Stručnog tima koje je formirao predsednik Koordinacionog tela, g. Miljka Radisavljevića iz Republičkog javnog tužilaštva.

Predsednik Koordinacionog tela formirao je  Stručni tim za izradu tipologija pranja novca i tipologija finansiranja terorizma 11. marta 2019. godine. Rukovodilac tima bila je Jelena Pantelić iz  Uprave za sprečavanje pranja novca, a članovi su predstavnici Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Ministarstva unutrašnjih poslova, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Poreske policije, Ministarstva pravde, Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost, Bezbednosno-informativne agencije.

Tipologije pranja novca sa jedne strane sadrže tipološka ponašanja karakteristična za dela visokog stepena pretnje (inoviranje tipologija objavljenih 2015. godine), ali i tipologije za predmete pranja novca kod kojih je identifikovana pojava OKG,  zatim slučajeve samostalnog pranja novca i slučajeve profesionalnog pranja novca. Sastavni deo tipologije su i studije slučajeva kako za predikatna krivična dela i pranje novca, tako i za samostalno i profesionalno pranje novca. Za svako od dela visokog stepena pretnje, objašnjeni su razlozi koji su doveli do ove ocene, stanje u zemlji, prostor za poboljšanje, određeni statistički podaci,  a zatim su izdvojeni modeli poašanja, indikatori karakteristični za ova dela i crvene zastavice koje ukazuju na pojačanu pažnju kako preventivnog, tako i represivnog dela sistema kada se uoče. Takođe ukazano je na dela koja nose povećan rizik kada se radi o prekograničnim pretnjama, kao i sektore koji su više izloženi ovom uticaju. Pored tipologija za dela visokog stepena pretnje za pranje novca, objavljene su i sektorske tipologije koje uvažavaju procenjene rizike i prepoznate situacije kako u predmetima pranja novca karakteristične za određeni sektor, tako i u prijavama sumnjivih izveštaja. Sektorske tipologije predstavljaju prikaz modaliteta ponašanja kod svih obveznika, prema proceni rizika. Takođe obrađeni su i modeli ponašanja za sektore plemenitih metala i promet automobila, a dat je prikaz modaliteta ponašanja i za pranje novca kroz privredu.

Tipologije sadrže i trendove i prikaz pojava koje obveznici moraju ispratiti u narednom periodu, međunarodna iskustva koja do sada nisu prepoznata u Srbiji, ali je potrebno da se isprate radi adekvatnog reagovanja u slučaju da se pojave primete, što sve ima za cilj adekvatne odgovore na rizike u pravom trenutku, kao i niz preporuka za privatni i državni sektor i pozdravljaju primere dobre prakse u saradnji insitucija.

 Tipologije finansiranja terorizma po prvi put su objavljene u Republici Srbiji i zasnovane su na rezultatima procene rizika. Tipologije obuhvataju i indikatore i tipološka ponašanja za određene sektore, a takođe i izazove u narednom periodu sa kojima se sektori mogu susresti.  Osim toga, tipologije daju određene preporuke za sistem sa ciljem da se unapredi kako prepoznavanje finansiranja terorizma, tako i koordinacija i saradnja svih učesnika u sistemu.

Posebna pažnja kada se radi o finansiranju terorizma prosvećena je i NPO sektoru i uključivanju NPO sektora.

 Tipologije pranja novca i Tipologije finansiranja terorizma predstavljene su od strane autora i članova Koordinacionog tela.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca