APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Srbija skinuta sa sive liste FATF

Srbija skinuta sa sive liste FATF

27-Jun-2019 08:09:31

Na plenarnom zasedanju FATF procenjeno je da su ispunjeni svi zahtevi koji su stavljeni pred našu zemlju kada je reč o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

Na listi FATF, međunarodnog tela čiji je zadatak razvoj i unapređenje borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, Srbija se nalazila od februara 2018. godine. Tom prilikom ona je označena kao država sa određenim nedostacima u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Od tog momenta, Srbija je iskazala opredeljenost na najvišem političkom nivou za ispunjavanje Akcionog plana FATF i u potpunosti sprovela taj Akcioni plan, pa je na plenarnom zasedanju FATF od 16-21. juna 2019. godine u Orlandu, SAD, skinuta sa ove liste.

FATF je skidanjem Srbije sa tzv. sive liste potvrdio značajan napredak Srbije na unapređenju sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje i tako ukazao da je Srbija ojačala mehanizme u tom domenu, ali i da je naša zemlja uložila velike napore u sprovođenju Akcionog plana FATF u cilju ispravljanja nedostataka kako u tehničkom smislu (tj. postojanja propisa) tako i u smislu delotvornosti (tj. primene propisa). Ocenjeno je i da postoji politička posvećenost na najvišem nivou, kao i institucionalni kapaciteti za nastavak sprovođenja reformi u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Uzimajući to u obzir, Srbija nije više pod monitoringom FATF kada je u pitanju dalje usklađivanje sa standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.  

Tokom poslednjih godinu dana u Srbiji je sprovedena obimna zakonodavna aktivnost: 12 zakona je stupilo na snagu, doneseno je više od 60 podzakonskih akata, smernica i drugih dokumenata. Među tim novim propisima su  i novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, kao i izmene Krivičnog zakonika u delu koji se odnosi na inkriminaciju krivičnog dela pranja novca. Uz obimnu zakonodavnu inicijativu, Srbija u poslednjih  godinu i po dana ulaže velike napore u unapređenje primene propisa u praksi i saradnje svih učesnika u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Važne reforme sprovedene su i na institucionalnom nivou - Srbija je formirala nove institucije, kao što je Uprava za igre na sreću, ali je promenila i strukturu nekih od postojećih institucija.

Važnu ulogu u sprovođenju reformi u skladu sa preporukama FATF i Manivala ima i Uprava za sprečavanje pranja novca, kao organ uprave u sastavu Ministarstva finansija. Uprava za sprečavanje pranja novca je, u smislu međunarodnih standarda, finansijsko-obaveštajna služba Republike Srbije, a njena nadležnost je propisana Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Kako bi u najvećoj mogućoj meri doprinela sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, Uprava sprovodi određeni broj projekata, među kojima je i jedan koji finansira Evropska unija – „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“. Svrha Projekta je, između ostalog, da pruži podršku sprovođenju preporuka Manivala i usklađivanju sa standardima FATF i EU, a najznačajniji deo projektnih aktivnosti usmeren je na povećanje kvantiteta i kvaliteta prijava sumnjivih aktivnosti, unapređenje finansijsko-obaveštajnog rada i kapaciteta  Uprave za sprečavanje pranja novca,  kao i unapređenje saradnje Uprave sa obveznicima,  državnim organima i svim drugim učesnicima u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Potvrda da Srbija ostaje posvećena daljem unapređenju mehanizama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, ogleda si u tome što se očekuje da će nova Nacionalna strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma biti usvojena do kraja 2019.

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca