APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Unapređenje institucionalne saradnje

Unapređenje institucionalne saradnje

17-Jun-2019 10:10:28

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu i nadzorni organi za ZOSPNFT zajedno u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma

 Koordinatorka procene rizika i nadzorni organi za ZOSPNFT organizovali su 11. juna 2019. godine u Novom Sadu, sastanak sa zamenicima Višeg javnog tužilaštva . Cilj sastanka je bio unapređenje institucionalne saradnje između nadležnih nadzornih organa koji kontrolišu primenu propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i tužilaštva. Sastanak je takođe predstavljao priliku za razmenu iskustava između nadzornih organa i tužilaštva, ali i za upoznavanje tužilaca sa nadležnostima   nadzornih organa i načinom kontrole. Tokom sastanka, dogovoreni su načini dalje saradnje, a tema sastanka bila je i potpisivanje memoranduma o saradnji, koji će voditi efikasnijem otkrivanju sumnjivih aktivnosti i unapređenju protoka informacija u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Ovaj sastanak je organizovan u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.  

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca