APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Vlada Srbije usvojila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

Vlada Srbije usvojila Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma

16-May-2019 14:22:47

 Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se usvajaju Smernice za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma. 

Dana 28.10.2018. godine predsednik Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma obrazovao je Stručni tim za izradu Smernica za pripremu statističkih izveštaja. Stručnim timom rukovodio je predstavnik Republičkog javnog tužilaštva, a za članove radne grupe imenovani su predstavnici Vrhovnog kasacionog suda,  Republičkog javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave carina, Poreske policije, Bezbednosno-informativne agencije, Ministarstva pravde, Agencije za privredne registre i Republičkog zavoda za statistiku.

Veći broj aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne procene rizika od pranja novca i nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma, koje su izdvojene kao prioritetne odnosi se na analizu stanja i vođenje podataka od strane relevantnih činioca u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i potrebu da se uspostavi jedinstvena metodologija izrade izveštaja, uniformnih obrazaca za izveštavanje o predmetima pranja novca i predmetima finansiranja terorizma.  Kao mera da se navedeni nedostatak otkloni navedeno je da je potrebno uspostaviti jedinstven sistem statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma od početne informacije – prijave sumnjive aktivnosti do presude.

Kako bi se ujednačila praksa i izbegle eventualne neusklađenosti, u toku procene rizika zaključeno je da je potrebno da postoje jedinstvene smernice koje će predstavljati uputstvo za državne institucije na koji način da se vode statistički podaci za predmete pranja novca i finansiranja terorizma, kao i podaci potrebni za analizu efikasnosti i delotvornosti sistema.

Navedenim smernicama se usklađuje i usmerava rad na praćenju i izveštavanju o predmetima pranja novca i finansiranja terorizma, kao i evidentiranje i razmena podataka koja za cilj ima jednoobrazno postupanje i pouzdaniju procenu efikasnosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i sprovođenja Nacionalne procene rizika.

U cilju efikasnijeg praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma, Smernicama je predviđeno uspostavljanje evidencije statističkih podataka za predmete pranja novca i finansiranja terorizma, a za evidentiranje podataka biće zadužen niz državnih organa i institucija, među kojima je i Uprava za sprečavanje pranja novca. Državni organi i institucije će, shodno ovim smernicama, unositi podatke po kojima postupaju u odgovarajuće obrasce, koji će potom biti dostavljeni Republičkom javnom tužilaštvu, i nadležnom tužilaštvu, odnosno Tužilaštvu za organizovani kriminal i Stalnoj mešovitoj radnoj grupi. Do momenta uspostavljanja veb aplikacije, koja je u planu, državni organi i institucije će obrasce dostavljati elektronskim putem. Veb aplikacija biće razvijena u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.  

Pored ovoga, a radi sprovođenja Nacionalne procene rizika od pranja novca i Nacionalne procene rizika od finansiranja terorizma,  Smernice predviđaju obavezu državnih organa, organizacija i profesionalnih udruženja da evidentiraju podatke od značaja za Nacionalnu procenu rizika. Podaci se evidentiraju za period od godinu dana, a dostavljaju se Upravi za sprečavanje pranja novca i Koordinacionom telu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, najkasnije do 1. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine.

Smernice su usvojene na sednici Vlade Republike Srbije koja je održana 3. maja 2019. godine.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca