APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Obuka za zaposlene u Upravi za igre na sreću

Obuka za zaposlene u Upravi za igre na sreću

07-May-2019 15:11:18

U cilju unapređenja znanja novih zaposlenih u Upravi za igre na sreću u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma,  Ministarstvo finansija - Uprava za sprečavanje pranja novca i Uprava za igre na sreću organizuju obuku na temu:  Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma i uloga nadzornog organa u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Obuka će biti održana 8. maja 2019. godine sa početkom u 10:00 časova, u Beogradu u prostorijama KPMG-a, Kraljice Natalije br. 11.

Ova obuka se organizuje u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.  

Međunarodna zajednica borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kroz igre na sreću ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti  sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koji se odnose na ovaj sektor. Od države se očekuje da na ove kriterijume odgovori, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 31. maja 2018. godine, predstavlja dokument u kome su procenjene pretnje i ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou. Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma usvojila je Vlada Srbije i objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine.

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma doneta je, pored ostalog, i sagledavanjem i analizom sektora igara na sreću. Sam rizik na bazi kriterijuma Ranjivost od pranja novca ocenjen je kao visok.

U skladu sa identifikovanim nedostacima i slabostima definisane su aktivnostima koje je neophodno sprovesti u narednom periodu u cilju smanjenja ranjivosti ovog sektora, a koje su obuhvaćene Akcionim planom  za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i Procene rizika od finansiranja terorizma.

 

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca