APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

Obuka za organizacije civilnog društva: Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi

25-Mar-2019 08:47:35

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija - Upravom za sprečavanje pranja novca, 18. aprila 2019. organizuje obuku:  Kako prepoznati zloupotrebe i kako se zaštititi. Ova obuka se organizuje u okviru Projekta  „Unapređenje kvaliteta i efikasnosti izveštavanja o sumnjivim transakcijama i ključnih funkcija Uprave za sprečavanje pranja novca“,  koji finansira Evropska unija. Korisnik projekta je  Ministarstvo finansija – Uprava za sprečavanje pranja novca, a projekat sprovodi konzorcijum koji predvodi KPMG.   

Obuka je namenjena organizacijama civilnog društva (OCD), a njen cilj je unapređenje znanja i podizanje kapaciteta OCD u vezi sa potencijalnim rizicima od zloupotrebe neprofitnog sektora za finansiranja terorizma. Prikazom konkretnih mehanizama i alata kroz ovu obuku, biće pružena pomoć organizacijama civilnog društva da se zaštite od potencijalnih zloupotreba.

 

Tokom obuke biće predstavljeni i indikatori za procenu pretnji i ranjivosti neprofitnog sektora, kao i studije slučaja koje će približiti učesnicima potencijalne pretnje.

Međunarodna zajednica borbu protiv terorizma i sprečavanje njegovog finansiranja kroz neprofitni sektor ocenjuje kako značajan izazov. Prilikom ocene delotvornosti  sistema jedne države, međunarodna organizacija FATF (The Financial Action Task Force) u svojim preporukama propisuje jasne kriterijume koji se odnose na neprofitni sektor. Od države se očekuje da na ove kriterijume odgovori, kako bi pokazala efikasnost u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 31. maja 2018. godine, predstavlja dokument u kome su procenjene pretnje i ranjivost od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou. Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz procene rizika od pranja novca i procene rizika od finansiranja terorizma usvojila je Vlada Srbije i objavljen je u Službenom glasniku (broj 55/18) 16. jula 2018. godine.

Procena rizika od finansiranja terorizma doneta je, pored ostalog, i sagledavanjem i analizom neprofitnog (NPO) sektora sa aspekta ranjivosti od finansiranja terorizma. Sam rizik na bazi kriterijuma Ranjivost od finansiranja terorizma ocenjen je kao srednji, a sagledan je i kroz nedovoljno efikasnu primenu pravnog okvira koja se odnosi na nadzor neprofitnog sektora i delimičnu neadekvatnost resursa potrebnih za borbu protiv finansiranja terorizma, kao i geografsko-demografske faktore.

U skladu sa identifikovanim nedostacima i slabostima definisane su aktivnostima koje je neophodno sprovesti u narednom periodu u cilju smanjenja ranjivosti neprofitnog sektora od rizika finansiranja terorizma.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca