APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1988

Izmena na listi sankcija prema Rezoluciji 1988

31-Jan-2019 09:22:52

Komitet Saveta bezbednosti osnovan u skladu sa Rezolucijom 1988 (2011) izmenio je podatke za dva lica na listi čije se raspolaganje imovinom ograničava I na koje se odnosi zabrana putovanja I embargo na oružje, prema stavu 1 Rezolucije 2255 (2015), usvojene po Glavi VII Povelje UN. Izmene su obeležene podvlačenjem.

Lista sankcija prema Talibanima redovno se ažurira na osnovu relevantnih informacija dobijenih od država članica i međunarodnih i regionalnih organizacija. Ažurirana lista dostupna je na vebsajtu Komiteta za sankcije prema Talibanima na sledećem linku: httpshttps://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1988/materials.

Konsolidovana lista sankcija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija  takođe se ažurira nakon svih izvršenih promena na listi sankcija prema Talibanima. Ažurirana verzija Konsolidovane liste dostupna je preko sledećeg linka: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca