APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika

10-Jan-2019 11:29:13

Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke i smernice za evidentiranje stvarnog vlasnika registrovanog subjekta u Centralnu evidenciju donete su 8.1.2019. godine.

Dana 24.10.2018. godine Predsednik Koordinacionog tela doneo je Rešenje o obrazovanju Stručnog tima za izradu Smernica o utvrđivanju stvarnog vlasnika privrednih subjekata i drugih pravnih lica. Zadatak Stručnog tima bila je izrada Smernica kojima bi se uredilo pitanje stvarnih vlasnika i registra stvarnih vlasnika privrednih subjekata i drugih pravnih lica – udruženja, fondacija i sl. U izradi Smernica učestvovali su predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Poreske uprave, Javnobeležničke komore, Advokatske komore, kao i predstavnici privatnog sektora – obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja teorizma.

Dokument ćete naći u Propisima.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca