APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Prezentacija nacionalne procene rizika u Udruženju banaka Srbije

Prezentacija nacionalne procene rizika u Udruženju banaka Srbije

01-Oct-2018 11:35:02

U Udruženju banaka Srbije je 28.9.2018. godine održana prezentacija rezultata nacionalne procene rizika od pranja novca i od finansiranja terorizma. Prezentaciju su održali nacionalni koordinator Jelena Pantelić iz Uprave, kao i rukovodioci podgrupa koji su radili procenu iz Uprave, Narodne banke Srbije, Komisije za hartije od vrednosti, Republičkog javnog tužilaštva i Tužilaštva za organizovani kriminal. Predstavnike banaka najviše je interesovalo sagledavanje pretnji i rizika u bankarskom sektoru, a radi boljeg razumevanja, zatražili su da im se dostavi sveobuhvatnija verzija dokumenta.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca