APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Komitet za sankcije prema Islamskoj državi i Al-Kaidi preradio Smernice

Komitet za sankcije prema Islamskoj državi i Al-Kaidi preradio Smernice

14-Sep-2018 09:04:47

 

U skladu sa Rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) I 2253 (2015) o Islamskoj državi, Al-Kaidi,  sa njima povezanim licima, grupama, pravnim licima i subjektima, Komitet Saveta bezbednosti je 5.9.2018. godine usvojio prerađene Smernice za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti (Smernice). Revizija je izvršena u skladu sa paragrafom 45 Rezolucije 2368 (2017), kojim se Komitetu nalaže da preradi Smernice.

Izmenjeno je više odeljaka, uključujući i Odeljak 3 o sastancima Komiteta, Odeljak 4 o donošenju odluka, Odeljak 5 o listi sankcija prema Islamskoj državi I Al-Kaidi, Odeljak 6 o stavljanju na listu, Odeljak 7 o skidanju sa liste, Odeljak 9 o obrazloženju razloga za stavljanje na listu, Odeljak 11  izuzecima od ograničavanja raspolaganja imovinom i Odeljak 15 o izveštavanju Saveta bezbednosti.

Pored toga, uneto je i više tehničkih izmena u Smernice, u cilju poboljšanja tačnosti i doslednosti u tekstu i razjašnjenja na koji način Komitet u praksi postupa.

Komitet je usvojio prerađene Smernice kako bi lakše obavljao poslove iz svoje nadležnosti i kako bi države članice dobile bolja uputstva pri  implementaciji relevantnih rezolucija Saveta bezbednosti, uključujući i Rezoluciju 2368 (2017). Prerađene Smernice dostupne su na vebsajtu Komiteta, https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/committee-guidelines, na svim zvaničnim jezicima UN.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca