APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma

Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja terorizma

14-Aug-2018 09:34:39

Dokument Procena rizika od pranja novca i procena rizika od finansiranja teriorizma usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije 31.5.2018. godine. Ovaj dokument je rezultat intenzivnog rada i saradnje između nadležnih organa Republike Srbije i predstavnika privatnog sektora (finansijskog i nefinansijskog). Ukupno 154 predstavnika državnog i privatnog sektora prikupljalo је podatke u skladu sa metodologijom Svetske banke, koji ukazuju na rizike od pranja novca i finansiranja terorizma. Koordinator procesa bila je Jelena Pantelić iz Uprave, a rad se odvijao kroz pet radnih grupa – procena pretnji; procena ranjivosti sistema; procena ranjivosti finansijskog sistema; procena ranjivosti nefinansijskog sistema i procena rizika od finansiranja terorizma. Pravilno sagledavanje rizika od velike je važnosti za državu, pošto doprinosi adekvatnoj raspodeli resursa i usmeravanju pažnje na ključne rizike.

Sveobuhvatni rizik od pranja novca je procenjen kao „srednji“ i rezultat je procene pretnji od pranja novca, sa jedne strane  i nacionalne ranjivosti od pranja novca, sa druge strane. Na osnovu analize prethodnih krivičnih dela, pregleda pretnji po sektorima i prekograničnih pretnji, sveukupna procena pretnji od pranja novca je procenjena kao „srednja“ sa tendencijom „bez promene“. Na osnovu analize sposobnosti države da se odbrani od pranja novca i analize sektorske ranjivosti, nacionalna ranjivost od pranja novca je procenjena kao „srednja“.

Procenom ukupnih parametara i statističkih podataka na osnovu kojih su procenjivani kriterijumi „Pretnja od terorizma”, „Pretnja od finansiranja terorizma” i „Ranjivost od finansiranja terorizma” procena je da je „Rizik od finansiranja terorizma“ u Republici Srbiji „srednji“.

 Na osnovu nalaza procene rizika napravljen je Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizike za finansiranje terorizma, koji je objavljen u Službenom glasniku br. 55/18 16.7.2018. godine.


Datoteke za preuzimanje

Procena rizika - sažetak906KB.pdf
Akcioni plan (ćirilica)188KB.xls
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca