APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Vesti > Smernice za procenu rizika od PN/FT kod advokata

Smernice za procenu rizika od PN/FT kod advokata

23-Apr-2018 09:13:13

Na osnovu člana 66. Zakona o advokaturi (Službeni glasnik RS br. 31/2011, 24/2012 – OUS), člana 9. i 33. stav 1 tačka 26 Statuta Advokatske komore Srbije (Službeni glasnik RS, br.85/2011, 78/2012, 86/2013), člana 114. u vezi člana 104 st.1, tač.6 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Službeni glasnik RS, 113/17), Upravni odbor Advokatske komore Srbije doneo je 20.4.2018. Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod advokata. Tekst Smernica možete pronaći u delu Propisi – Smernice.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca