APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Prezentacije novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Prezentacije novog Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

16-Mar-2018 14:34:02

Uprava aktivno sarađuje sa obveznicima na primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (ZOSPNFT). Imajući u vidu da od 1.4.2018. godine počinje da se primenjuje novi ZOSPNFT, koji je usvojen 14.12.20178. godine, Uprava je od početka godine održala prezentacije o novinama koje Zakon donosi, i to, 6.3.2018. godine u Udruženju banaka Srbije; 13. i 15.3.2018. godine u Privrednoj komori Srbije za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti i predstavnike društava za osiguranje, društava za upravljanje dobrovoljnim penzionim  fondovima, platnih institucija, brokersko-dilerskih društava, za davaoce finansijskog lizinga kao i pravnih lica koja se bave faktoringom.

 

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca