APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Javne Nabavke > Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za JNMV dobara 1.1.9/2018

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za JNMV dobara 1.1.9/2018

28-Feb-2018 14:27:51

Pojašnjenje u vezi sa pripremanjem ponude za javnu nabavku male vrednosti dobara, JNMV 1.1.9/2018 - produženje podrške za VMware - odgovor potencijalnom ponuđaču


Datoteke za preuzimanje

Odgovor potencijalnom ponuđaču 1.1.9/2018360KB.pdf
2011 Uprava za sprečavanje pranja novca