APML logo
Српски Srpski English
Početna > Aktivnosti > Saopštenja > Saopštenje Uprave

Saopštenje Uprave

13-Jan-2018 21:18:31

Povodom natpisa koji se odnose na tumačenja zasenčenih delova izveštaja Uprave za sprečavanje pranja novca objavljenih na osnovu Rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja br.  071-01-3827/2017-03 od 28.12.2017. godine, a radi istinitog informisanja javnosti objavljujemo: 

Da je, po zahtevu Agencije za borbu protiv korupcije, transakcija od 06.09.2012.  u iznosu od 204.800,00 EUR bila predmet provera i da Uprava nije utvrdila neposrednu vezu pomenutog pravnog posla sa kupovinom stana od strane Aleksandra Vulina. Prema raspoloživim podacima pomenuta transakcija je u vezi sa kupovinom nepokretnosti od istog investitora ali od strane drugog lica kod koga nisu utvrđene veze sa Aleksandrom Vulinom i članovima njegove porodice i čiji su podaci prosleđeni instituciji koja je inicirala postupak kontrole i zasenčeni su shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe, u delu predmetnog izveštaja u kome se nabrajaju lica koja su bila predmet provere, zasenčeni su identifikacioni podaci maloletnog, tada dvogodišnjeg, sina Aleksandra Vulina.

2011 Uprava za sprečavanje pranja novca